Sunday, January 25, 2009

Jews and Islam

Terima kasih kepada yang sudi baca blog-blog saya.

Kali ini saya terpanggil untuk menulis mengenai satu bangsa iaitu Yahudi.
Berdasarkan ilmu di dada, akan saya cuba menyampaikan apa yang aku ketahui.
Yahudi tidak berpuas hati dengan Islam sejak beribu tahun dahulu. Hal ini kerana semua nabi bemula Nabi Ibrahim a.s hingga ke nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W adalah berketurunan Yahudi kecuali Nabi Muhammad S.A.W. Allah telah memilih Nabi Muhammad S.A.W dari bangsa Arab dan bukannya Yahudi sebagai nabi(utusan) terakhir. Ini adalah antara punca Yahudi tidak berpuas hati dengan Islam.

Oleh itu Yahudi cuba untuk menafikan kedatangan Nabi Muhammad S.A.W dengan erti kata lain memerangi Islam. Hal ini yang membawa kepada serangan ke atas penduduk Palestin dan negara-negara lain termasuk Malaysia. Jangan sempitkan kotak pemikiran anda dengan hanya menyatakan serangan Yahudi terhadap Islam hanya berbentuk hujan peluru dan bom sahaja. Akan tetapi terdapat sata lagi serangan yang lebih berbahaya daripada serangan bom dan peluru iaitu serangan psikologi dan akhlak. Sila baca enry seterusnya untuk ulasan lanjut mengenai 4F yang digunakan oleh Yahudi.

Yahudi mengamalkan prinsip yang mana haram bagi sesama Yahudi untuk berzina, riba dan membunuh. Akan tetapi semua perkara yang dinyatakan tadi adalah halal bagi Yahudi ke atas bangsa lain. Menurut kitab yang dipegang oleh mereka, Talmud, bangsa lain di muka bumi adalah anjing dan babi yang man harus dibunuh manakala, mereka Yahudi,adalah yang bangsa yang paling agung di muka bumi.

No comments: